Співвласники мають право достроково розірвати договір з управителем (ВС/КГС у справі № 925/1158/19 від 26 серпня 2020 р.)

Фабула судового акту: Позивач (колишній управитель будинку) звернувся до суду з позовом про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ та скасування державної реєстрації цього ОСББ.

Так, позовні вимоги обґрунтовані тим, що установчі збори співвласників багатоквартирного будинку були проведені з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило в подальшому незаконну державну реєстрацію ОСББ.

Рішенням виконавчого комітету міської ради позивача було призначено управителем будинку.

У цьому ж будинку пізніше було створено ОСББ (відповідач у справі).

Позивач зазначає про порушення свого права оскаржуваним рішенням про створення ОСББ, оскільки, на його думку, створення та реєстрація ОСББ в силу ч. 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та п. 33 договору управління призводить до дострокового розірвання договору з позивачем та, як наслідок, недоотримання ним прибутку з винагороди управителю за надання послуг з обслуговування будинку.

На думку ОСББ, скаржник змішує своє право, яке витікає із договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, на отримання винагороди управителя, яка по суті є складовою ціни послуги, що надається співвласникам багатоквартирного будинку із майновими правами на спільне майно у будинку (володіти, користуватись та розпоряджатись), які мають виключно співвласники будинку.

Позиція Верховного Суду:

  1. Оскільки, позивач не є власником житлових або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, тому права на участь у зборах не мав.
  2. Статтею 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права тільки у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

У розумінні закону, суб`єктивне право на захист — це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Позивачем не доведено факту порушення його прав або охоронюваних законом інтересів створенням ОСББ у будинку, що є самостійною підставою для відмови у позові.

Частиною 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, що якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Аналізуйте судовий акт: Борги за комунальні послуги, спожиті до відчуження квартири сплачуються попередніми власниками (ВС/КЦС у справі № 686/6276/19 від 01 вересня 2020 р)

Рішення ОСББ, зокрема щодо внесків та платежів, є необов’язковим для орендарів приміщень, а обов’язкове лише для власників, орендар сплачує ОСББ кошти на утримання будинку лише на підставі договору (ВС/КГС, № 906/884/19, 02 вересня 2020р.)

ОСББ НЕ має права відключати електро, водо та теплопостачання навіть при наявності заборгованості за надання таких послуг (ВС/КЦС у справі № 766/22228/17 від 12 грудня 2018р.)

Ухвалення установчими сборами співвласників рішення про прийняття житлового будинку на баланс ОСББ та затвердження порядку обслуговування будинку є підставою вимагати передачі йому будинку в управління (ВС/КГС,справа № 922/657/17, 23.05.18)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року

м. Київ

Справа № 925/1158/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Ткач І.В. — головуючий, Вронська Г.О., Кролевець О.А.,

за участю секретаря судового засідання Співака С.В.,

представники учасників справи:

позивача — Підгорний М.О.,

відповідача-1 — Івашкова Н.Є., Шкарбан В.О.,

відповідача-2 — не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020 (головуючий суддя Руденко М.А., судді Пономаренко Є.Ю., Дідиченко М.А.)

та рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020

(суддя Васянович А.В.)

у справі №925/1158/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″

до 1. Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гоголя-375»,

2. Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради

про визнання недійсним рішення та скасування державної реєстрації,

ВСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

1.1. У вересні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″ (далі — ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″) звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до 1. Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гоголя-375» (далі — ОСББ «Гоголя-375»), 2. Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (далі — Управління з питань державної реєстрації) про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ «Гоголя-375», оформлених протоколом від 30.03.2019, та скасування державної реєстрації ОСББ «Гоголя-375» (ідентифікаційний код 43012737) шляхом скасування запису від 22.05.2019 за номером: 10261020000019065 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог).

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що установчі збори співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 були проведені з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило в подальшому незаконну державну реєстрацію ОСББ «Гоголя-375».

2. Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій

2.1. Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.05.2019 №550 «Про призначення управителя багатоквартирних будинків» ТОВ «Сантехбудконструкція» визначено переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси та призначено управителем багатоквартирних будинків міста Черкаси, згідно з переліком, затвердженим рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 23.04.2019 №474 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.02.2019 №158 «Про затвердження документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси», у тому числі щодо будинку, який розташований за адресою АДРЕСА_1.

2.2. 20.05.2019 між ТОВ «Сантехбудконструкція» (управитель) та від імені співвласників багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1, виконавчим комітетом Черкаської міської ради (співвласник) укладеного договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком №484 (далі — договір №484).

Відповідно до п. 1 договору №484 управитель зобов`язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним будинком, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, а співвласники зобов`язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з вимогами законодавства та умовами цього договору.

2.3. Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Сантехбудконструкція» від 18.06.2019 №0618/19 відповідно до положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» створено ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ шляхом виділу з ТОВ «Сантехбудконструкція».

Статтею 1 статуту ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ визначено, що останнє є правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція» в питаннях надання послуг з управління багатоквартирними будинками, зокрема за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ є правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція».

2.4. 22.05.2019 створено ОСББ «Гоголя-375» та зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань року на підставі рішення установчих зборів ОСББ «Гоголя-375», оформленого протоколом від 30.03.2019.

2.5. Згідно з протоколом установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 від 30.03.2019 загальна кількість співвласників будинку становить 89 осіб.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 64 особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку площею 3127,61 м.кв., загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку складає 4579,30 м.кв.

За створення ОСББ, затвердження його назви та статуту ОСББ, обрання управителя, укладення з ним договору на управління ОСББ, дозвіл Шкарбану В`ячеславу Володимировичу представляти інтереси ОСББ, під час проведення державної реєстрації, затвердження розміру тарифу на управління будинком та прибудинковою територією проголосували усі співвласники, присутні на зборах.

Читать ещё:  Заробитчан обложат дополнительным налогом?

2.6. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що власники квартир НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 не були належним чином повідомленні про проведення установчих зборів.

3. Стислий виклад рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3.1. 15 січня 2020 року рішенням Господарського суду Черкаської області у позові відмовлено.

3.2. 02 червня 2020 року постановою Північного апеляційного господарського суду рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020 залишено без змін.

3.3. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що під час проведення загальних зборів учасників ОСББ від 30.03.2019 не було встановлено порушення вимог чинного законодавства. Також суди зазначили, що позивач не є власником житлових або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , права на участь у зборах не мав, а тому у останнього відсутнє порушене право у зв`язку з прийняттям оскаржуваного рішення.

4. Стислий виклад вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи

4.1. ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020, рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

4.2. В обґрунтування наявності підстави для касаційного оскарження судових рішень, згідно з приписами п. 3 ч. 2 ст. 287 ГПК України, скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах з огляду на те, що правовідносини між управителями та співвласниками є новими в законодавчому розумінні.

4.3. Позивач вважає, що судами неправильно застосовано норми матеріального права — положення ЦК України щодо ліквідації юридичної особи, зокрема, п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, порушено норми процесуального права, зокрема ч. 1 ст. 4 ГПК України; взято до уваги неналежні докази, що не передбачені ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» на підтвердження повідомлення співвласників багатоквартирного будинку про проведення зборів.

4.4. Скаржник зазначає про порушення свого права оскаржуваним рішенням, оскільки незаконне, на його думку, створення та реєстрація ОСББ «Гоголя 375» в силу ч. 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та п. 33 договору №484 призводить до дострокового розірвання договору з позивачем та, як наслідок, недоотримання ним прибутку з винагороди управителю — ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ за надання послуг з обслуговування будинку.

4.5. Заявник посилається на правові позиції Великої Палати Верховного Суду, викладені у постановах від 18.09.2018 у справі №916/782/17, від 18.04.2018 у справі №904/2796/17 та від 26.02.2020 у справі №473/2005/19. Скаржник зауважує, що у постанові Великої Палати Верховного Суду у справі №904/2796/17 від 18.04.2018 за позовом Обслуговуючого кооперативу «Мандриківська 127» до ОСББ «Дніпровська зірка», суд, розглядаючи порушенні права та інтереси позивача, врахував не право позивача на участь у проведенні установчих зборів зі створення ОСББ як власника приміщень, а обсяг прав та повноважень, які він здійснює щодо багатоквартирного будинку, де було утворено ОСББ.

4.6. Відповідач-2 подав відзив на касаційну скаргу, в якому він просить рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020 залишити без змін, а касаційну скаргу — без задоволення.

Відповідач-2 вважає, що позивач ні у позовній заяві, ні під час судових засідань не довів, що утворення ОСББ «Гоголя-375» як юридичної особи порушує його права та законні інтереси, а також що припинення ОСББ «Гоголя-375» як юридичної особи призведе до відновлення порушених прав позивача.

4.7. ОСББ «Гоголя-375» подало відзив на касаційну скаргу, в якому воно просить рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020 залишити без змін, а касаційну скаргу — без задоволення; закрити провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 296 ГПК України.

ОСББ «Гоголя-375» зазначає, що співвласники багатоквартирного будинку до проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків у місті Черкаси та укладення договору №484 самостійно прийняли рішення про управління багатоквартирним будинком та повідомили про це виконавчий комітет Черкаської міської ради та ТОВ «Сантехбудконструкція».

4.8. Також відповідач-1 зауважує, що у справі N2904/2796/17 інший суб`єктний склад сторін спору ніж у справі №925/1158/19, інший об`єкт спору — право володіння, користування та розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку, в якому було створено ЖБК та ОСББ, та як наслідок інші права та обов`язки сторін, а саме порушено право ЖБК на відшкодовування йому витрат на утримання відповідного будинку і споруд та прибудинкової території як забудовнику та власнику багатоквартирного будинку. Правовий характер витрат на утримання будинку, які сплачують ЖБК його члени та винагороди управителя, яку він вправі отримати за договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком також є різним.

4.9. Законодавець, приймаючи Закон України «Про житлово-комунальні послуги» закріпив право співвласників в будь-який час протягом дії такого договору прийняти рішення про зміну форми управління будинком та управляти ним самостійно, або обрати іншого управителя, достроково розірвавши договір, укладений за результатами конкурсу.

Згідно з п. 33 договору №484 якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

4.10. На думку ОСББ «Гоголя-375», скаржник змішує своє право, яке витікає із договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, на отримання винагороди управителя, яка по суті є складовою ціни послуги, що надається співвласникам багатоквартирного будинку із майновими правами на спільне майно у будинку (володіти, користуватись та розпоряджатись), які мають виключно співвласники будинку.

4.11. Не є релевантним висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 18.09.2018 у справі №916/782/17, оскільки спірні правовідносини, які виникли в цій справі, не є подібними. Спір, який став предметом судового розгляду, стосувався майнових прав співвласників як членів різних ОСББ одного і того ж багатоквартирного будинку. У даному випадку норми права, які підлягали застосування (ст. 4 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку») взагалі не стосуються спірних правовідносин у справі №925/1158/19.

4.12. Аналогічно, не подібні спірні правовідносини у справі №473/2005/19, оскільки відповідно до мотивувальної частини постанови Великої Палати Верховного Суду України від 26.02.2020, суди у справі встановили, що спірні правовідносини виникли між співвласниками будинку, які створили ОСББ «Соборності-19», і позивачем щодо права користування земельною ділянкою, на якій розташований двоквартирний будинок, у якому розташована квартира Позивача за цим спором, та багатоквартирний будинок. При цьому, ці землі комунальної власності є єдиним земельним масивом, на якому розташовано і двоквартирний будинок і 12-ти квартирний будинок. Тобто і у даному випадку різний зміст права суб`єктів правовідносин.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

5. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій

5.1. Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

5.1.1. З урахуванням статті 300 Господарського процесуального кодексу України (тут і далі в редакції, чинній на час подання касаційної скарги), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

5.1.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

5.2. Щодо суті касаційної скарги

5.2.1. Спір по справі стосується визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ та скасування державної реєстрації.

5.2.2. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об`єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов`язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначено Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Статтею 1 цього Закону встановлено, що ОСББ — це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об`єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку. Для створення об`єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень (ч.ч. 1-3).

Читать ещё:  В полиции полгода не могут установить личность расстрелянного на Николаевщине мужчины

Частиною 4 ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» встановлено, що повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку (ч. 7 ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

5.2.3. Суди встановили, що позивач не є власником житлових або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а тому права на участь у зборах не мав.

Крім того, позивачем не доведено належними та допустимими доказами підтвердження обставин щодо неповідомлення відповідних власників квартир у багатоквартирному будинку про проведення установчих зборів.

Оскільки позивачем не доведена суду наявність у нього права власності на вказаний будинок, а також не надано доказів наявності у нього права власності на житлові та/або нежитлові приміщення у вказаному будинку, суди обох інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про безпідставність доводів позивача про порушення відповідачем ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», оскільки повідомлення про проведення установчих зборів направляються в обумовлений вказаною нормою строк кожному співвласнику будинку.

5.2.4. Статтею 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу закріплено статтею 16 цього Кодексу. Суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист їх прав і охоронюваних законом інтересів, які порушені або оспорюються. Наявність права на пред`явлення позову не є безумовною підставою для здійснення судового захисту, а лише однією з необхідних умов реалізації права, встановленого вищевказаними нормами.

Під порушенням слід розуміти такий стан суб`єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб`єктивне право особи зменшилось або зникло як таке, порушення права пов`язане з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.

Відповідно, у розумінні закону, суб`єктивне право на захист — це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

За приписами процесуального законодавства захисту в господарському суді підлягає не лише порушене суб`єктивне право, а й охоронюваний законом інтерес.

Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову — факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

5.2.5. Враховуючи положення наведеного законодавства і обставини, встановлені судами попередніх інстанцій, Верховний Суд погоджується з висновком судів про те, що позивачем не доведено факту порушення його прав або охоронюваних законом інтересів створенням ОСББ «Гоголя-375», що є самостійною підставою для відмови у позові.

5.2.6. Так, Закон України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає об`єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичну особу, створену власниками для сприяння використання їх власного майна, управління, утримання і використання неподільного та загального майна. При цьому створення ОСББ є правом власників приміщень у багатоквартирному будинку, яке визначається законом.

Частиною 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, що якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Крім того, суди встановили, що згідно з п. 33 договору №484 (на підставі якого позивач звернувся до суду з позовом) сторони визначили, що якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

5.2.7. Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що чинне законодавство України та умови договору №484 допускають можливість прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя навіть після укладання договору (протягом дії договору) про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу.

Отже, суди у цій справі правильно застосували вимоги закону та дійшли обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні позову.

5.2.8. Посилання скаржника на правову позицію, викладену в постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.04.2018 у справі №904/2796/17, є неприйнятними з огляду на те, що таку постанову прийнято Великою Палатою Верховного Суду з огляду на іншу фактично-доказову базу у відповідній справі, тобто хоча й за подібного правового регулювання, але за інших встановлених обставин, і за інших поданих сторонами й оцінених судами доказів, у залежності від яких (обставин і доказів) прийнято відповідне судове рішення.

Так, у справі №904/2796/17, рішення у якій переглядалися у касаційному порядку Великою Палатою Верховного Суду, предметом спору є визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ «Дніпровська зірка», оформленого протоколом від 15 грудня 2016 року №1 установчих зборів ОСББ, розташованого за відповідною адресою, та скасування державної реєстрації ОСББ «Дніпровська зірка».

Позивачем у зазначеній справі є Обслуговуючий кооператив «Мандриківська 127», який, звернувшись до суду з таким позовом, покликався на те, що створення ОСББ «Дніпровська зірка» проведено з порушенням вимог Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а державна реєстрація об`єднання здійснена всупереч чинному законодавству України, чим грубо порушено права та законні інтереси Кооперативу щодо захисту прав та законних інтересів його членів та цілі його діяльності.

У п. 80 цієї постанови Суд зазначив таке: «Зважаючи на викладене та на мету, види і характер діяльності Кооперативу, правовий режим його майна, визначений чинним законодавством, а також здійснення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на замовлення Кооперативу та його обслуговування останнім, суди нижчих інстанцій дійшли правильного висновку про наявність у Кооперативу права на пред`явлення цього позову, обґрунтованість позовних вимог».

Читать ещё:  Блок №1 ЮУАЕС: ремонт і реконструкція

Водночас у справі, яка розглядається, суди встановили, що позивачем не надано суду належних та допустимих доказів, що оскаржуваним рішенням про створення ОСББ були порушені права та законні інтереси ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″, яке не є власником квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, а є лише управителем багатоквартирного будинку. ТОВ «УК «Нова якість» Дільниця 23″ не мало права приймати участь у спірних загальних зборах та приймати участь у голосуванні по питаннях порядку денного.

5.2.9. Верховний Суд також відхиляє помилкові доводи скаржника про те, що судові рішення у справі №925/1158/19 ухвалені без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.09.2018 у справі №916/782/17.

Так, у справі №916/782/17, на яку посилається скаржник, місцевим та апеляційним господарськими судами встановлено такі обставини справи: на момент прийняття рішення про створення ОСББ «Наш дім Успенська 17» у багатоквартирному будинку за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 17 вже було створено і діяло Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успенська 17», яке прийняло весь будинок за вказаною адресою на свій баланс; згідно з протоколом установчих зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш дім Успенська 17», на зборах були присутні власники квартир, які розташовані у багатоквартирному будинку за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 17 загальна площа яких становить 409,9 кв.м, при цьому згідно з технічним паспортом розробленим та виданим КП «БТІ» станом на 28.03.2016, загальна площа вказаного багатоквартирного житлового будинку становить 3 733,2 кв.м, а кількість квартир — 28; створенням та діяльністю ОСББ «Наш дім Успенська 17» порушуються права та законні інтереси ОСББ «Успенська 17» та його членів, представництво інтересів та захист яких є одним зі статутних завдань та видів діяльності цього об`єднання співвласників багатоквартирного будинку .

Встановивши такі обставини суди першої та апеляційної інстанцій у справі №916/782/17 дійшли висновків про задоволення позовних вимог про визнання недійсними рішення установчих зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш дім Успенська 17», оформлених протоколом від 19 липня 2016 року, та скасування державної реєстрації Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш дім Успенська 17» шляхом скасування запису від 26 липня 2016 року за номером 1 556 102 0000 059384 у реєстрі, з тих підстав, що рішення про створення ОСББ «Наш дім Упенська17» прийнято всупереч вимогам Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а також положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», оскільки: в одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об`єднання; рішення про створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.09.2018 у справі №916/782/17 касаційний господарський суд погодився висновками суду першої та апеляційної інстанцій та дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг та скасування рішення суду першої інстанції та постанови суд апеляційної інстанції.

У постанові від 18.09.2018 у справі №916/782/17 Велика Палата Верховного Суду виклала, зокрема, такі висновки:

— ч. 3 ст. 4 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» імперативно встановлює, що в одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об`єднання;

— ч. 4 ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» імперативно визначає порядок і спосіб повідомлення власників: форма повідомлення обов`язково письмова; повідомляється кожен власник; таке повідомлення вручається власнику або під розписку, або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).

Таким чином, вирішуючи справу №935/2258/19 та справу №916/782/17, суди виходили, зокрема, з різних встановлених судами фактичних обставин справи.

5.2.10. Також є помилковими посилання скаржника на висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 26.02.2020 у справі №473/2005/19, оскільки під час розгляду справи №473/2005/19 Велика Палати Верховного Суду вирішувала юрисдикцію спору.

Отже, висновки, викладені Великою Палатою Верховного Суду у постановах від 18.04.2018 у справі №904/2796/17, від 18.09.2018 у справі №916/782/17, від 26.02.2020 у справі №473/2005/19, не є релевантними для цієї справи.

5.2.11. Верховний Суд також відхиляє вимоги ОСББ «Гоголя-375», викладені у відзиві на касаційну скаргу, про закриття провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 296 ГПК України, оскільки в даному випадку скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, тоді як ОСББ «Гоголя-375» не наводить практику Верховного Суду, яка б свідчила про наявність відповідного висновку щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

6. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

6.1. Верховний Суд вважає висновок господарських судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позовних вимог обґрунтованим. Суди правильно застосували норми процесуального і матеріального права до даних правовідносин сторін.

6.2. Відповідно до статті 309 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення — без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

6.3. Зважаючи на викладене, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″ без задоволення, а судових рішень, що оскаржуються, — без змін.

7. Судові витрати

7.1. Зважаючи на те, що Верховний Суд залишає касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″ без задоволення, судові витрати, пов`язані з розглядом справи у суді касаційної інстанції, покладаються на скаржника.

8. Висновки Верховного Суду щодо застосування норми права

8.1. Закон України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає об`єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичну особу, створену власниками для сприяння використання їх власного майна, управління, утримання і використання неподільного та загального майна. При цьому створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку є правом власників приміщень в багатоквартирному будинку, яке визначається законом.

Оскільки позивачем не доведена суду наявність у нього права власності на будинок, де створено ОСББ, а також не надано доказів наявності у нього права власності на житлові та/або нежитлові приміщення у будинку, де створено ОСББ, це свідчить про відсутність факту порушення його прав або охоронюваних законом інтересів позивача створенням ОСББ, що є самостійною підставою для відмови у позові.

8.2. Частиною 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, що якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Умовами договору сторони визначили, що якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

Отже, чинне законодавство України та умови укладеного сторонами договору допускають можливість прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя навіть після укладання договору (протягом дії договору) про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу.

Керуючись статтями 300301308309314315317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Дільниця 23″ залишити без задоволення.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020 та рішення Господарського суду Черкаської області від 15.01.2020 у справі №925/1158/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя І. Ткач

Судді Г. Вронська

О. Кролевець

Джерело

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *