ПРО СТВОРЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

25 березня цього року набув чинності Закон № 1150-IX «Про бюро економічної безпеки», який було прийнято 28 січня 2021 року.

Прикінцевими і перехідними положеннями закону передбачено ліквідацію Державної фіскальної служби, у складі якої перебуває податкова міліція (впродовж 6 місяців із дати набуття чинності законом). У цьому контексті важливо не ототожнювати з ДФС Державну податкову службу як орган, що реалізує податкову політику і залишається діючим. Законом передбачено фактичний перехід підвідомчих податковій міліції справ та заборону заведення нових оперативними підрозділами податкової міліції з дня набуття чинності законом. Оперативно-розшукові справи податкової міліції мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або закриті відповідно до ЗУ “Про оперативно-розшукову діяльність” протягом 3 місяців із дня набуття чинності цим законом. Кримінальні провадження на стадії досудового розслідування, підслідні Бюро, протягом 2 місяців із дня початку діяльності Бюро передаються відповідному прокурору для подальшого прийняття останнім рішення у порядку КПК України.

Щодо підслідності: за Бюро передбачається закріпити досудове розслідування кримінальних правопорушень за ст. 204205-1212212-1216218-1219 КК України (які раніше здійснювала податкова міліція) та додаткову підслідність за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 192199200222222-1358366 КК України, проте однозначно це можливо буде стверджувати лише після прийняття відповідних змін до КПК та КУпАП. Нині Верховною Радою прийнято за основу в першому читанні законопроєкт № 3959-1 від 25.08.2020 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України», яким планується закріплення вказаної вище підслідності за Бюро та її конкретизація.

Додатково Бюро має право отримувати безоплатно в електронній формі відомості практично зі всіх державних реєстрів та баз даних у рамках проведення аналітичної діяльності та сбір даних для формування власної бази даних. На її основі з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій планується створення єдиної інформаційної бази (банку).

Тобто закон наразі чітко не надає статусу створеній Бюро інформаційній системі даних, зазначаючи лише, що вона слугуватиме для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. Проте закон вказує про надання Бюро інформації з неї до інших державних органів.

Ризиковим для бізнесу є те, що законодавство ніяк не регулює відповідний статус створеного інформаційного ресурсу, обсяг і організацію використання наявних у ньому даних про особу, коло осіб і органів, що матимуть ці дані, закон не убезпечує від негативного впливу на подальшу діяльність особи, якщо ці дані передано Бюро у володіння інших органів.

Тетяна Трикоза, адвокат Dynasty Law & Investment

Читать ещё:  На ЮУАЭС завершена комплексная инспекционная проверка Госатомрегулирования Украины

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *